menyer:laereplaner_for_trafikk

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
menyer:laereplaner_for_trafikk [2021/09/30 10:40]
Anette Christiansen
menyer:laereplaner_for_trafikk [2021/09/30 11:13] (nåværende versjon)
Anette Christiansen
Linje 1: Linje 1:
-**<color #ed1c24>Denne siden er ikke lengre i bruk.</color> \\ +**<color #ed1c24>Denne siden er ikke lengre i bruk.</color>** \\ 
-<color #ed1c24>Gyldige læreplaner og opplæringsplaner finner du nå under fanen: læreplaner – Læreplaner  for operative i trafikk</color>**  +<color #ed1c24>Gyldige læreplaner og opplæringsplaner finner du nå under fanen: læreplaner – Læreplaner  for operative i trafikk</color> \\ 
- +<color #ed1c24>Læreplaner og opplæringsplaner for lokal opplæring av togekspeditør finner du også i ORV under de respektive stasjoner.</color>
  
  
menyer/laereplaner_for_trafikk.txt · Sist endret: 2021/09/30 11:13 av Anette Christiansen