presentasjoner:dispensasjoner

View page as slide show

Dispensasjonssøknader fra Teknisk regelverk

Laget av: JCS 25.1.2016

Oppdatert av: JCS 6.4.2021

Hvordan søke dispensasjon fra TRV

  • Dispensasjon søkes i egen applikasjon lenket fra regelverkets forside
  • Dispensasjon kan bare søkes av ansatte i Bane NOR
  • Innvilgede og avslåtte dispensasjoner blir journalført

Dispensasjonsbehandling (sammendrag)

  1. Søker registrer søknad på registreringsskjema
  2. Fagansvarlig mottar dispensasjonen
  3. Fagansvarlig behandler dispensasjonen selv eller fordeler den til en kollega for behandling. Fagansvarlig gir en anbefaling om at dispensasjonen skal innvilges, avslås, ikke er nødvendig eller at søknaden mangler nødvendig informasjon.
  4. En kontrollør sjekker at instruksen for dispensasjonsbehandling er fulgt
  5. Dispensasjonsbehandlingen godkjennes til slutt og et svar sendes tilbake til søkeren

Prosedyre for behandling

Prosedyre for behandling av søknad om dispensasjon fra Teknisk regelverk:

⇒ Banenettet
→ Styringsportal og -system
→ Styringsportalen
→ Tekniske krav til jernbaneinfrastruktur
→ Krav til utførelse av Behandling av søknad om dispensasjon fra Teknisk regelverk

Brukerveiledninger

presentasjoner/dispensasjoner.txt · Sist endret: 2021/04/06 11:46 av Christopher Schive