presentasjoner:eim_meets_era_100918

View page as slide show

EIM Chairs and Speaking meeting

Laget av: JCS 26.09.18

INF WG

 • Ønsker økt samarbeid med RST og WG for harmonisering av krav
 • Egen trafikklasse for militære transporter
 • «Route compability»
  • Kompabilitskrav for tog er beskrevet i appendiks D2 i OPE TSI
  • Innenfor parametere → OK
  • Utenfor parametere → spesiell vurdering
  • Krever økt samarbeid med >RST, ERTMS, NOI og OPE

SAF WG

Spørsmål til ERA:

 • Er CSM kun tatt inn SRT?
  • Også inne i CCS
 • Vurdert bruk av sikkerhetsstandard?
  • Noe man ser på. Bane NOR har lovfestet bruk av EN 50126
 • Samarbeid SAF og SRT?
  • Ikke per nå, men kan ses på

SRT WG

 • Hvordan endre krav til kabel i tunnel?
  • Krav ble fjernet da ERA manglet kost/nytte-analyse

SEC WG

 • Knytning mellom PRIME/cybersecurity og EIM WG?
  • «ikke mye»
 • Dokumentasjon om security?
  • noe om kobbertyveri, antiterror og cybersecurity
  • vanskelig å dele informasjon

ENE WG

 • Revidere grunnleggende parametere?
  • Forsøke å bevare parametere som de er
 • Diskuteres batteritog?
  • Diskuterer hybridtog

RST WG

 • 30 nye parametere til RINF - er det enighet rundt disse?
  • noen åpne punkter og noen forslag om ytterligere parametere
 • Diskusjon om ECM (entity og charge of maintenance)?
  • Ingen

NOI WG

 • Diskutert andre støydempende tiltak enn komposittbremser?
  • Oppgradere vogner, rullestøy er primærproblemet, ikke bremsestøy

TAP-TAF WG

 • Kommunikasjonssikkerhet?
  • håndteres utenom TSI. Kommunikasjon er SIL 0
 • Vanskelig å tilfredsstille TAF-TAP for små foretak
  • ser på IT-løsning som kan benyttes mot lisens

RINF WG

 • Bruk av RINF for rutekompabilitetssjekk?
  • RINF er ikke egnet. Ble ikke bygget for dette.

ERTMS WG

 • Hvilke parametere er nødvendig i RINF?
  • Arbeidet pågår fremdeles
 • Inkluderer dette arbeidet EMC-problematikk?

View page as slide show

presentasjoner/eim_meets_era_100918.txt · Sist endret: 2018/09/27 09:29 av Christopher Schive