presentasjoner:kompetansekrav_kontroll

View page as slide show

Kompetansekrav til kontrollører

Laget av: JCS

Kravgrunnlag

Viktigste krav

 • Sikkerhetsstyringsforskriften - ressursstyring, opplæringsprogrammer, kompetansekrav
 • Opplæringsforskriften - læreplaner, prøving, repetisjon av opplæring

Hvem stiller Teknologi kompetansekrav til

Banefag Signalfag
Godkjenner av spor Sporvekselkontrollør
Skinnesveiser Kontrollør
Leder for nøytralisering Sikkerhetskontrollør
Sluttkontrollør F
Sluttkontrollør S

Varighet av sertifisering for forriglingsanl.

Forriglingsanlegg Varighet
NSI 63, NSB 77, NSB 78 og NSB 84 5 år
NSB 87, NSB 94 og Merkur 2 år
Siemens Simis C 2 år
Ebilock 850 2 år for grunnkurs modul 2
5 år for repetisjonskurs
Ebilock 950 R4 2 år
Ebilock 950 R2 2 år
Thales L90-5N 2 år

Varighet av sertifisering for togdeteksjon

Togdeteksjon Varighet
Akselteller Thales AzLM 2 år
Akselteller Siemens ACM 200 2 år
Akselteller Bombardier EBI Track 2000 2 år
Togdeteksjon_10_50_khz 5 år
Togdeteksjon 95/105 Hz 5 år
Togdeteksjon TI-21 2 år
Togdeteksjon likestrøm 5 år

Varighet av sertif. for veisikr.anl. og ATC

Anlegg Varighet
Relebasert veisikringsanlegg 5 år
BUES 2000 2 år
ATC 2 år for grunnkurset
5 år for repetisjonskurset

Prøving og/eller kurs

 • Det stilles krav til regelmessig skriftlig og praktisk prøving
 • Det tilbys kurs som hjelp til å bestå prøvene

Krav til prøving

 • For hver sertifisering er det angitt varighet av bestått prøve
 • Godkjennelse som instruktør eller sensor (utføres av kompetanseleverandør) gir unntak fra krav til prøving
 • Det kan søkes om forlengelse av sertifisering gjennom dispensasjonsordning

Oppdatering av læreplaner

 • Stille krav til funksjon, ikke stilling/utdanning
 • Fjerne innhold knyttet til prosjekteringskompetanse
 • Økt differensiering av kompetansekrav etter funksjon
 • Økt differensiering av prøving etter funksjon
 • Eksempel på oppdatert læreplan

Endrede krav til prøving

 • Dagens krav til varighet for kontrollører og sikkerhetskontrollører bevares
 • Krav til prøving for sluttkontrollører ses i sammenheng med prøver for modul 3 i sluttkontrollutdanningen
 • Krav til varighet for sluttkontrollører vurderes uavhengig av krav til (sikkerhets)kontrollører

View page as slide show

presentasjoner/kompetansekrav_kontroll.txt · Sist endret: 2017/06/26 08:01 av Christopher Schive