presentasjoner:utforming

Utforming av presentasjoner for bruk i undervisning

Presentasjoner med lyd og bilde

Film av en forelesning med lyd og ev. bilde av foreleseren kan f.eks. lages vha. Powerpoint.

Fremgangsmåte

  1. Lag presentasjonen på vanlig måte
  2. Ta en kopi av presentasjonen (lagre som fra filmenyen og tilføy _v bakerst på filnavnet) da opptak av lyd og bilde vil lagres på presentasjonsfilen
  3. Bruk generelt kun lyd med unntak av presentasjonsvideo av foreleser. Bilde tar stor lagringsplass.
  4. Etter ferdig opptak eksporterer man presentasjonen til film med mp4-format. Dette gjøres i filmenyen. Velg oppløsning i «nedre sjikt» for å unngå for store filer.

Utforming av forelesninger for bruk i undervisningen ved OsloMET

  • Del presentasjonen inn i mindre deler (emner). Varigheten bør være 5-30 min. per emne. Bruk kun lyd.
  • Lag i tillegg en kort presentasjon med både lyd og bilde der du presenterer deg selv.
presentasjoner/utforming.txt · Sist endret: 2020/08/25 11:57 av Christopher Schive