retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer [2017/04/07 10:14]
retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer [2017/09/11 16:57]
127.0.0.1 ekstern redigering
Linje 1: Linje 1:
 +===== Retningslinjer for godkjenning av instruktører =====
 +
 +==== - Definisjon ====
 +
 +Med //instruktør// menes en person som er godkjent for opplæring i hele eller deler av en læreplan eller et helt kurs.
 +
 +Med //faglig ansvarlig opplæringsleder// menes en person som godkjenner instruktører på vegne av kompetanseleverandør.
 +
 +Med //kompetanseleverandør// menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter [[retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring]].
 +
 +==== - Ansvar og myndighet ====
 +
 +**Faglig ansvarlig opplæringsleder**
 +
 +  * skal godkjenne instruktører
 +  * skal påse at krav som gjelder for instruktører som skal undervise, etterleves
 +
 +**Kompetanseleverandør**
 +
 +  * skal holde oversikt over hvilke personer som til enhver tid er godkjente som instruktører innen de ulike jernbanefaglige områdene
 +  * skal ha et kvalitetssikringssystem på kompetanseleveranse, kurs- og utdanninger, som følger godkjente kvalitetssikringsprogram for opplæring (NOKUT, ISO-sertifisering for kompetanseleveranse e.l.).
 + 
 +En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram.
 +
 +
 +
 + 
 +==== - Krav til godkjenning av instruktør ====
 +
 +**Generelle krav:**
 +
 +  * Instruktør skal ha kunnskap om og praktisering av relevante regler og forskrifter
 +  * Instruktør skal etterleve kompetanseleverandørens retningslinjer for undervisning
 +  * Instruktør skal ha detaljerte kunnskaper om innhold i aktuell lære- og opplæringsplan, og kunnskap om de ulike rollene kravstiller og leverandør
 +  * Instruktør skal ha oppdatert kunnskap om styringssystem, herunder krav til dokumentasjon
 +
 +**Faglige krav:**
 +
 +  * Instruktør skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det undervises i 
 +  * Instruktør skal ha minst to års erfaring fra fagområdet
 +
 +**Pedagogiske og læremessige krav:**
 + 
 +  * Instruktør skal ha relevant undervisningserfaring fra videregående skole, høyskole eller tilsvarende.
  
retningslinjer/prosess_for_godkjenning_av_instruktorer.txt · Sist endret: 2020/02/21 08:51 av Christopher Schive