retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer [2014/01/27 12:11]
Christopher Schive [3 Krav til godkjenning av instruktør]
retningslinjer:prosess_for_godkjenning_av_instruktorer [2020/02/21 08:51]
Christopher Schive
Linje 1: Linje 1:
 ===== Retningslinjer for godkjenning av instruktører ===== ===== Retningslinjer for godkjenning av instruktører =====
- 
-//Retningslinjene er under utarbeidelse// 
  
 ==== - Definisjon ==== ==== - Definisjon ====
Linje 7: Linje 5:
 Med //instruktør// menes en person som er godkjent for opplæring i hele eller deler av en læreplan eller et helt kurs. Med //instruktør// menes en person som er godkjent for opplæring i hele eller deler av en læreplan eller et helt kurs.
  
-Med //faglig ansvarlig opplæringsleder// menes en person som ...+Med //faglig ansvarlig opplæringsleder// menes en person som godkjenner instruktører på vegne av kompetanseleverandør. 
 + 
 +Med //kompetanseleverandør// menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter [[retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring]].
  
-Med //kompetanseleverandør// menes en tilbyder av kompetanse som er godkjent etter [[retningslinjer_for_eksterne_tilbydere|retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av tilbydere av jernbanefaglig opplæring]] 
 ==== - Ansvar og myndighet ==== ==== - Ansvar og myndighet ====
  
Linje 23: Linje 22:
    
 En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram. En forutsetning for godkjenning som instruktør, er at vedkommende er underlagt kompetanseleverandørens godkjente kvalitetssikringsprogram.
 +
  
  
Linje 38: Linje 38:
  
   * Instruktør skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det undervises i    * Instruktør skal ha formell fagkompetanse og ytterligere kunnskap og ferdigheter i det fagområdet det undervises i 
-  * Instruktøren skal være i aktiv tjeneste og ha minst to års erfaring fra fagområdet+  * Instruktør skal ha minst to års erfaring fra fagområdet
  
 **Pedagogiske og læremessige krav:** **Pedagogiske og læremessige krav:**
    
-  * Instruktør skal ha formell <del>pedagogisk</del> kompetanse fra høgskole eller lignende.  +  * Instruktør bør ha relevant undervisningserfaring fra videregående skole, høyskole eller tilsvarende.
-  * Instruktørs <del>pedagogiske</del> kompetanse skal oppdateres gjennom kurs og samlinger.. +
-  * Instruktør skal hospitere på aktuelt kurs før godkjenning. Hospiteringen består av observasjons- og praksisperiode. I observasjonsperioden deltar instruktøren som observatør på aktuelt kurs. I praksisperioden underviser instruktør med fagsjef eller godkjent instruktør som observatør. I praksisperioden vurderes både fag- og pedagogiske kunnskaper og ferdigheter. Dersom praksisperioden vurderes til bestått, er instruktør godkjent til å undervise på tilsvarende kurs.+
  
retningslinjer/prosess_for_godkjenning_av_instruktorer.txt · Sist endret: 2020/02/21 08:51 av Christopher Schive