signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer

Dette er en gammel utgave av dokumentet!


Signalkurs for ingeniører

Bakgrunn

Det er tatt et felles initiativ fra Jernbaneskolen, Jernbaneverket, Signaltjenester og Jernbaneverket, Teknologi for å komme med forslag hvordan undervisningen i faget signalkurs for ingeniører kan fungerere mer effektivt.

Dagens signalkurs for ingeniører er tidkrevende og kostbart og gjennomføres i hovedsak som klasseromsundervisning. Kurset er det eneste som gir grunnkompetanse innen kontrollvirksomheten for signalansatte med bachelor- og/eller mastergrad.

Tilsvarende finnes et signalkurs i programmet NTNU videre. Dette faget gir ikke tilsvarende grunnkompetanse og er foreslått nedlagt på grunn av liten deltakelse.

Arbeidet utføres i to delprosjekter:

 • utvikling av læremateriell
 • valg av undervisningsmetode og -metodikk

Felles for prosjektene

Prosjekteier

Teknologi ved avdelingsleder Christopher Schive

Styringsgruppe

Oppgaver:

 • foreslå justeringer i prosjektet ved behov
 • godkjenne avvik i forhold til økonomi og framdrift

Prosjektet "utvikling av læremateriell"

Prosjektmandat

 • Utvikle læremateriell for opplæringsprogrammet «Signalfag for ingeniører».
 • Frist for ferdigstillelse er 1.7.2016

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder: Terje Sivertsen

Prosjektleder har ansvar for framdrift og statusrapportering.

Prosjektgruppe:

 • Terje Sivertsen
 • Christopher Schive
 • Tor Ole Grønvik

Prosjekt "undervisningsmetode og -metodikk

Prosjektmandat

 • Gjennomgå ny læreplan/opplæringsplan for valg av undervisningsmetoder for de ulike emnene.
 • Frist for ferdigstillelse er 1.5.2016

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder: Rolf Andersen

Prosjektleder har ansvar for framdrift og statusrapportering.

Prosjektgruppe:

 • Christopher Schive
 • Ulrikke Johansen
 • ???, Signaltjenester

Signalkurs i Sverige

Signalkurs på NTNU

Kontaktperson: Tor Onshus: Tlf. 73594388, mob. 92607460

Infoside for erfaringsbasert masterprogram.

Lærebok om ETCS: Peter Stanley (ed): ECTS for Engineers, Eurail Press, 1st edition, 2011, ISBN 978-3-7771-0416-4

Aktuelle kurs:

signalkurs/signalkurs_for_ingeniorer.1450695826.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)