signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer [2016/03/08 08:16]
Christopher Schive [Prosjektorganisasjon]
signalkurs:signalkurs_for_ingeniorer [2017/04/07 10:14] (nåværende versjon)
Linje 3: Linje 3:
 ===== Bakgrunn ===== ===== Bakgrunn =====
  
-Det er tatt et felles initiativ fra Jernbaneskolen, JernbaneverketSignaltjenester og Jernbaneverket, Teknologi for å komme med forslag hvordan undervisningen i faget signalkurs for ingeniører kan fungerere mer effektivt.+Det er tatt et felles initiativ fra Jernbaneskolen, SignaltjenesterKompetansesenteret og Teknologi for å komme med forslag hvordan undervisningen i faget signalkurs for ingeniører kan fungere mer effektivt.
  
 Dagens [[lp_sa:signalfag_for_ingeniorer|signalkurs for ingeniører]] er tidkrevende og kostbart og gjennomføres i hovedsak som klasseromsundervisning. Kurset er det eneste som gir grunnkompetanse innen kontrollvirksomheten for signalansatte med bachelor- og/eller mastergrad. Dagens [[lp_sa:signalfag_for_ingeniorer|signalkurs for ingeniører]] er tidkrevende og kostbart og gjennomføres i hovedsak som klasseromsundervisning. Kurset er det eneste som gir grunnkompetanse innen kontrollvirksomheten for signalansatte med bachelor- og/eller mastergrad.
Linje 24: Linje 24:
   * [[jcs@jbv.no|Christopher Schive]], Teknologi   * [[jcs@jbv.no|Christopher Schive]], Teknologi
   * [[wersti@jbv.no|Stine Werner]], Signaltjenester   * [[wersti@jbv.no|Stine Werner]], Signaltjenester
-  * [[timkje@jbv.no|Kjersti Timberlid]], Norsk jernbaneskole+  * [[skicha@jbv.no|Charles Skipperstøen]], Norsk jernbaneskole
  
 Oppgaver: Oppgaver:
Linje 44: Linje 44:
 Det skal også gis en anbefaling for når det er hensiktsmessig og praktisk mulig å iverksette ny kursstruktur hos NTNU og NJ.  Vurderingen må sikre at kontinuitet og kvalitet ivaretas på en god måte for opplæring av signalingenøirer høsten 2016 samt en hensiktsmessig og praktisk gjennomføring. Primært tas det sikte på implementering av ny kursstruktur fra høsten 2017, men det er åpning for tilpasning dersom anbefalingen tilsier tidligere oppstart. Det skal også gis en anbefaling for når det er hensiktsmessig og praktisk mulig å iverksette ny kursstruktur hos NTNU og NJ.  Vurderingen må sikre at kontinuitet og kvalitet ivaretas på en god måte for opplæring av signalingenøirer høsten 2016 samt en hensiktsmessig og praktisk gjennomføring. Primært tas det sikte på implementering av ny kursstruktur fra høsten 2017, men det er åpning for tilpasning dersom anbefalingen tilsier tidligere oppstart.
  
-Vurdering av undervisningsform for kursene ved NTNU inngår ikke i dette mandatet og vil bli vurdert når læreplanen er klar. Undervisningsmetode for kurset Signalfag for ingeniører ved NJ , f.eks. økt bruk av e-baserte metoder og mer selvstudier, er et eget prosjekt hvor det vil tas hensyn til resultatet av ovennevnte oppgave.+Vurdering av undervisningsform for kursene ved NTNU inngår ikke i dette mandatet. Undervisningsmetode for kurset Signalfag for ingeniører ved NJ , f.eks. økt bruk av e-baserte metoder og mer selvstudier, er et eget prosjekt hvor det vil tas hensyn til resultatet av ovennevnte oppgave.
  
 ==== Prosjektorganisasjon ==== ==== Prosjektorganisasjon ====
Linje 58: Linje 58:
  
  
-Fremdrift +Frist for ferdigstillelse er 15.5.2016.
-Frist for ferdigstillelse er 15. mai.+
  
 +==== Rapport ====
 +
 +[[signalkurs:signalopplaering_ntnu_vs_jb|Sluttrapport]] fra prosjektet.
 ===== Prosjektet "utvikling av læremateriell" ===== ===== Prosjektet "utvikling av læremateriell" =====
  
Linje 80: Linje 82:
   * Tor Ole Grønvik   * Tor Ole Grønvik
  
 +==== Rapport ====
 +
 +[[signalkurs:utvikling_av_laeremateriell|Sluttrapport]] fra prosjektet.
 ===== Prosjekt "undervisningsmetode og -metodikk ===== ===== Prosjekt "undervisningsmetode og -metodikk =====
  
signalkurs/signalkurs_for_ingeniorer.1457421414.txt.gz · Sist endret: 2017/04/07 10:13 (ekstern redigering)