soknader:godkjenner_av_spor:soknader:georg_buene_ryum_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-09-26_2019-09-27

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:godkjenner_av_spor:soknader:georg_buene_ryum_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-09-26_2019-09-27 [2019/09/27 09:37] (nåværende versjon)
Pia Moberg Opprettet av skjemaet lp_ba:soknadsskjema_for_sertifisering_som_godkjenner_av_spor
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry  ----
 +type                   : godkjenner_av_spor
 +navn                   :  Georg Buene Ryum
 +arbeidsgiver           :  Baneservice AS
 +ressursnummer          :  ##Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):##
 +emnevalg               :  2035 Godkjenner av spor
 +datofagbrev            :  2019-09-26
 +gyldigfra             :  2019-09-27
 +gyldigtil             :  2022-09-27
 +personalansvarligleder :  Pia Moberg
 +epost                  :  pmo@baneservice.no
 +sted                   :  Oslo
 +dato                   :  2019-09-27
 +signatur               :  Pia Moberg
 +----
 +
  
soknader/godkjenner_av_spor/soknader/georg_buene_ryum_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-09-26_2019-09-27.txt · Sist endret: 2019/09/27 09:37 av Pia Moberg