soknader:godkjenner_av_spor:soknader:gert_jerry_nilsson_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-27_2019-12-09

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:godkjenner_av_spor:soknader:gert_jerry_nilsson_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-27_2019-12-09 [2019/12/09 17:01]
Pia Moberg Opprettet av skjemaet lp_ba:soknadsskjema_for_sertifisering_som_godkjenner_av_spor
soknader:godkjenner_av_spor:soknader:gert_jerry_nilsson_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-27_2019-12-09 [2019/12/09 17:05] (nåværende versjon)
Pia Moberg [Data entry]
Linje 3: Linje 3:
 ---- dataentry ​ ---- ---- dataentry ​ ----
 type                   : godkjenner_av_spor type                   : godkjenner_av_spor
-navn                   : ​ Gert Jerry Nilsson +navn                   : Gert Jerry Nilsson 
-arbeidsgiver ​          : ​ Baneservice AS +arbeidsgiver ​          : Baneservice AS 
-ressursnummer ​         :  ##​Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):## +ressursnummer ​         :  # #​Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):## 
-emnevalg ​              : ​ 2035 Godkjenner av spor +emnevalg ​              : 2035 Godkjenner av spor 
-datofagbrev ​           :  2019-11-27 +datofagbrev ​           : 2019-11-27 
-gyldigfra ​            ​ 2019-11-27 +gyldigfra ​             : 2019-11-27 
-gyldigtil ​            ​ 2019-11-27 +gyldigtil ​             2022-11-27 
-personalansvarligleder :  Pia Moberg +personalansvarligleder : Pia Moberg 
-epost                  :  pmo@baneservice.no +epost                  : pmo@baneservice.no 
-sted                   : ​ Oslo +sted                   : Oslo 
-dato                   : ​ 2019-12-09 +dato                   : 2019-12-09 
-signatur ​              : ​ Pia Moberg+signatur ​              : Pia Moberg
 ---- ----
 +
  
  
soknader/godkjenner_av_spor/soknader/gert_jerry_nilsson_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-27_2019-12-09.txt · Sist endret: 2019/12/09 17:05 av Pia Moberg