soknader:godkjenner_av_spor:soknader:knut_holen_canute_rail_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-07_2019-11-20

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:godkjenner_av_spor:soknader:knut_holen_canute_rail_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-07_2019-11-20 [2019/11/20 08:38] (nåværende versjon)
Christopher Schive Opprettet av skjemaet lp_ba:soknadsskjema_for_sertifisering_som_godkjenner_av_spor
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry  ----
 +type                   : godkjenner_av_spor
 +navn                   :  Knut Holen
 +arbeidsgiver           :  Canute Rail AS
 +ressursnummer          :  ##Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):##
 +emnevalg               :  2035 Godkjenner av spor
 +datofagbrev            :  2019-11-07
 +gyldigfra             :  2019-11-07
 +gyldigtil             :  2022-11-07
 +personalansvarligleder :  Knut Holen
 +epost                  :  knut.holen@canuterail.no
 +sted                   :  Oslo
 +dato                   :  2019-11-20
 +signatur               :  Christopher Schive
 +----
 +
  
soknader/godkjenner_av_spor/soknader/knut_holen_canute_rail_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-11-07_2019-11-20.txt · Sist endret: 2019/11/20 08:38 av Christopher Schive