soknader:godkjenner_av_spor:soknader:ola_erik_myren_railcom_as_2035_godkjenner_av_spor_2018-09-17_2020-01-30

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:godkjenner_av_spor:soknader:ola_erik_myren_railcom_as_2035_godkjenner_av_spor_2018-09-17_2020-01-30 [2020/01/30 12:51] (nåværende versjon)
Christopher Schive Opprettet av skjemaet lp_ba:soknadsskjema_for_sertifisering_som_godkjenner_av_spor
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry  ----
 +type                   : godkjenner_av_spor
 +navn                   :  Ola Erik Myren
 +arbeidsgiver           :  RailCom AS
 +ressursnummer          :  ##Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):##
 +emnevalg               :  2035 Godkjenner av spor
 +datofagbrev            :  2018-09-17
 +gyldigfra             :  2018-09-17
 +gyldigtil             :  2021-09-17
 +personalansvarligleder :  Anne Marte Skaanes
 +epost                  :  annemarte@railcom.as
 +sted                   :  Oslo
 +dato                   :  2020-01-30
 +signatur               :  Christopher Schive
 +----
 +
  
soknader/godkjenner_av_spor/soknader/ola_erik_myren_railcom_as_2035_godkjenner_av_spor_2018-09-17_2020-01-30.txt · Sist endret: 2020/01/30 12:51 av Christopher Schive