soknader:godkjenner_av_spor:soknader:thomas_kolas_railcom_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-05-18_2020-01-30

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:godkjenner_av_spor:soknader:thomas_kolas_railcom_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-05-18_2020-01-30 [2020/01/30 13:03] (nåværende versjon)
Christopher Schive Opprettet av skjemaet lp_ba:soknadsskjema_for_sertifisering_som_godkjenner_av_spor
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry ​ ----
 +type                   : godkjenner_av_spor
 +navn                   : ​ Thomas Kolås
 +arbeidsgiver ​          : ​ RailCom AS
 +ressursnummer ​         :  ##​Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):##
 +emnevalg ​              : ​ 2035 Godkjenner av spor
 +datofagbrev ​           :  2019-05-18
 +gyldigfra ​            : ​ 2019-05-18
 +gyldigtil ​            : ​ 2022-05-18
 +personalansvarligleder :  Anne Marte Skaanes
 +epost                  :  annemarte@railcom.as
 +sted                   : ​ Oslo
 +dato                   : ​ 2020-01-30
 +signatur ​              : ​ Christopher Schive
 +----
 +
  
soknader/godkjenner_av_spor/soknader/thomas_kolas_railcom_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-05-18_2020-01-30.txt · Sist endret: 2020/01/30 13:03 av Christopher Schive