soknader:godkjenner_av_spor:soknader:vegard_heggedal_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-03-06_2019-03-07

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:godkjenner_av_spor:soknader:vegard_heggedal_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-03-06_2019-03-07 [2019/03/07 16:03] (nåværende versjon)
Christopher Schive Opprettet av skjemaet lp_ba:soknadsskjema_for_sertifisering_som_godkjenner_av_spor
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ======
 + 
 +---- dataentry  ----
 +type                   : godkjenner_av_spor
 +navn                   :  Vegard Heggedal
 +arbeidsgiver           :  Baneservice AS
 +ressursnummer          :  ##Ressursnummer (kun for ansatte i Bane NOR):##
 +emnevalg               :  2035 Godkjenner av spor
 +datofagbrev            :  2019-03-06
 +gyldigfra             :  2019-03-06
 +gyldigtil             :  2022-03-06
 +personalansvarligleder :  Pia Moberg
 +epost                  :  pmo@baneservice.no
 +sted                   :  Lysaker
 +dato                   :  2019-03-07
 +signatur               :  Pia Moberg
 +----
 +
  
soknader/godkjenner_av_spor/soknader/vegard_heggedal_baneservice_as_2035_godkjenner_av_spor_2019-03-06_2019-03-07.txt · Sist endret: 2019/03/07 16:03 av Christopher Schive