soknader:lokal_opplaering:soknader:andre_lockert_970370_2019-09-23_2021-09-23_drammen_tss_2019-09-23

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:andre_lockert_970370_2019-09-23_2021-09-23_drammen_tss_2019-09-23 [2019/09/23 13:55] (nåværende versjon)
Elin Vettestad Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Andre Lockert 
 +ressursnummer: 970370 
 +gyldigfra   : 2019-09-23 
 +gyldigtil   : 2021-09-23 
 +sted         : Drammen TSS 
 +emnevalg     : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Fredrik Lia 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Elin Vettestad 
 +dato         : 2019-09-23 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/andre_lockert_970370_2019-09-23_2021-09-23_drammen_tss_2019-09-23.txt · Sist endret: 2019/09/23 13:55 av Elin Vettestad