soknader:lokal_opplaering:soknader:aukrusttraedet_oyvind_971086_2019-10-09_2020-10-09_oslo_2019-10-09

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:aukrusttraedet_oyvind_971086_2019-10-09_2020-10-09_oslo_2019-10-09 [2019/10/09 09:57] (nåværende versjon)
Hans Petter Sønsthagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Aukrusttrædet Øyvind 
 +ressursnummer:​ 971086 
 +gyldigfra ​  : 2019-10-09 
 +gyldigtil ​  : 2020-10-09 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg ​    : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat ​    : Deltatt 
 +instruktor ​  : Hans-Petter L Sønsthagen 
 +sensora ​     : ##Sensor 1:## 
 +sensorb ​     : ##Sensor 2:## 
 +signatur ​    : Hans Petter Sønsthagen 
 +dato         : 2019-10-09 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/aukrusttraedet_oyvind_971086_2019-10-09_2020-10-09_oslo_2019-10-09.txt · Sist endret: 2019/10/09 09:57 av Hans Petter Sønsthagen