soknader:lokal_opplaering:soknader:carl_christian_hallingby_980893_2019-09-12_2021-09-12_oslo_2019-09-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:carl_christian_hallingby_980893_2019-09-12_2021-09-12_oslo_2019-09-12 [2019/09/12 11:17] (nåværende versjon)
Frank Sneve Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Carl Christian Hallingby 
 +ressursnummer: 980893 
 +gyldigfra   : 2019-09-12 
 +gyldigtil   : 2021-09-12 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Frank Sneve 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Frank Sneve 
 +dato         : 2019-09-12 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/carl_christian_hallingby_980893_2019-09-12_2021-09-12_oslo_2019-09-12.txt · Sist endret: 2019/09/12 11:17 av Frank Sneve