soknader:lokal_opplaering:soknader:henrik_hejll_jensen_980525_2019-06-17_2021-06-17_oslo_2019-06-17

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:henrik_hejll_jensen_980525_2019-06-17_2021-06-17_oslo_2019-06-17 [2019/06/17 11:42] (nåværende versjon)
Jorunn Wold Solstad Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Henrik Hejll Jensen 
 +ressursnummer: 980525 
 +gyldigfra   : 2019-06-17 
 +gyldigtil   : 2021-06-17 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat     : Bestått 
 +instruktor   : Jorun Wold Solstad 
 +sensora      : Ikke aktuell 
 +sensorb      : Ikke aktuell 
 +signatur     : Jorunn Wold Solstad 
 +dato         : 2019-06-17 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/henrik_hejll_jensen_980525_2019-06-17_2021-06-17_oslo_2019-06-17.txt · Sist endret: 2019/06/17 11:42 av Jorunn Wold Solstad