soknader:lokal_opplaering:soknader:marianne_aune_granheim_918505_2019-12-13_2021-03-13_oslo_2019-12-19

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:marianne_aune_granheim_918505_2019-12-13_2021-03-13_oslo_2019-12-19 [2019/12/19 15:22] (nåværende versjon)
Britt Jorun Øverstad Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Marianne Aune Granheim 
 +ressursnummer: 918505 
 +gyldigfra   : 2019-12-13 
 +gyldigtil   : 2021-03-13 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kurs i operativ ruteplanlegging - kode 61334 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Leon E. Jacobsen 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Britt Jorun Øverstad 
 +dato         : 2019-12-19 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/marianne_aune_granheim_918505_2019-12-13_2021-03-13_oslo_2019-12-19.txt · Sist endret: 2019/12/19 15:22 av Britt Jorun Øverstad