soknader:lokal_opplaering:soknader:marianne_granheim_918505_2018-10-25_2020-10-25_trondheim_2019-10-15

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:marianne_granheim_918505_2018-10-25_2020-10-25_trondheim_2019-10-15 [2019/10/15 11:26] (nåværende versjon)
Ingvild Kjersti Ulvik Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Marianne Granheim 
 +ressursnummer: 918505 
 +gyldigfra   : 2018-10-25 
 +gyldigtil   : 2020-10-25 
 +sted         : Trondheim 
 +emnevalg     : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Agnes Frøseth 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Ingvild Kjersti Ulvik 
 +dato         : 2019-10-15 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/marianne_granheim_918505_2018-10-25_2020-10-25_trondheim_2019-10-15.txt · Sist endret: 2019/10/15 11:26 av Ingvild Kjersti Ulvik