soknader:lokal_opplaering:soknader:overstad_laila_914829_2019-12-03_2021-12-03_oslo_2019-12-03

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:overstad_laila_914829_2019-12-03_2021-12-03_oslo_2019-12-03 [2019/12/03 19:41] (nåværende versjon)
Hans Petter Sønsthagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Øverstad Laila 
 +ressursnummer:​ 914829 
 +gyldigfra ​  : 2019-12-03 
 +gyldigtil ​  : 2021-12-03 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg ​    : Kollegaveiledning (varighet 24 mnd.) - kode 24108 
 +resultat ​    : Deltatt 
 +instruktor ​  : Hans-Petter L Sønsthagen 
 +sensora ​     : ##Sensor 1:## 
 +sensorb ​     : ##Sensor 2:## 
 +signatur ​    : Hans Petter Sønsthagen 
 +dato         : 2019-12-03 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/overstad_laila_914829_2019-12-03_2021-12-03_oslo_2019-12-03.txt · Sist endret: 2019/12/03 19:41 av Hans Petter Sønsthagen