soknader:lokal_opplaering:soknader:stig_saetermo_970853_2020-04-01_2050-04-01_tss_oslo_2020-04-01

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:stig_saetermo_970853_2020-04-01_2050-04-01_tss_oslo_2020-04-01 [2020/04/01 13:05] (nåværende versjon)
Kjell Egil Bernstrøm Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Stig Sætermo 
 +ressursnummer: 970853 
 +gyldigfra   : 2020-04-01 
 +gyldigtil   : 2050-04-01 
 +sted         : TSS Oslo 
 +emnevalg     : Kurs for vaktleder ved trafikkstyringssentral - kode 52150 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Egil Kristiansen 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Kjell Egil Bernstrøm 
 +dato         : 2020-04-01 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/stig_saetermo_970853_2020-04-01_2050-04-01_tss_oslo_2020-04-01.txt · Sist endret: 2020/04/01 13:05 av Kjell Egil Bernstrøm