soknader:lokal_opplaering:soknader:trond_myhrer_915693_2019-05-07_2020-12-31_oslo_2019-05-07

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:lokal_opplaering:soknader:trond_myhrer_915693_2019-05-07_2020-12-31_oslo_2019-05-07 [2020/02/26 14:54] (nåværende versjon)
Kjell Egil Bernstrøm Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema2
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : lokal_opplaering 
 +navn         : Trond Myhrer 
 +ressursnummer: 915693 
 +gyldigfra   : 2019-05-07 
 +gyldigtil   : 2020-12-31 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Medarbeiderkonferanse (MAK) - kode 47007 
 +resultat     : Deltatt 
 +instruktor   : Janet Trønnes 
 +sensora      : ##Sensor 1:## 
 +sensorb      : ##Sensor 2:## 
 +signatur     : Kjell Egil Bernstrøm 
 +dato         : 2019-05-07 
 +----
soknader/lokal_opplaering/soknader/trond_myhrer_915693_2019-05-07_2020-12-31_oslo_2019-05-07.txt · Sist endret: 2020/02/26 14:54 av Kjell Egil Bernstrøm