soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:aasheim_tormod_966504_2020-09-22_2023-09-22_oslo_2020-09-22

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:aasheim_tormod_966504_2020-09-22_2023-09-22_oslo_2020-09-22 [2020/09/22 13:56] (nåværende versjon)
Hans Petter Sønsthagen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Aasheim Tormod 
 +ressursnummer: 966504 
 +gyldigfra    : 2020-09-22 
 +gyldigtil    : 2023-09-22 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Hans Petter Sønsthagen 
 +dato         : 2020-09-22 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/aasheim_tormod_966504_2020-09-22_2023-09-22_oslo_2020-09-22.txt · Sist endret: 2020/09/22 13:56 av Hans Petter Sønsthagen