soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:alexander_meyer_906539_2020-04-03_2023-05-03_norsk_jernbaneskole_2020-04-16

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:alexander_meyer_906539_2020-04-03_2023-05-03_norsk_jernbaneskole_2020-04-16 [2020/04/16 10:57] (nåværende versjon)
Daniel Svenmoen Halvorsen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Alexander Meyer 
 +ressursnummer:​ 906539 
 +gyldigfra ​   : 2020-04-03 
 +gyldigtil ​   : 2023-05-03 
 +sted         : Norsk Jernbaneskole 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Daniel Svenmoen Halvorsen 
 +dato         : 2020-04-16 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/alexander_meyer_906539_2020-04-03_2023-05-03_norsk_jernbaneskole_2020-04-16.txt · Sist endret: 2020/04/16 10:57 av Daniel Svenmoen Halvorsen