soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:anders_frode_sorlie_963104_2018-12-12_2022-01-12_kristiansand_2018-12-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:anders_frode_sorlie_963104_2018-12-12_2022-01-12_kristiansand_2018-12-12 [2020/07/08 10:58] (nåværende versjon)
Rune Selseng Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Anders Frode Sørlie 
 +ressursnummer: 963104 
 +gyldigfra    : 2018-12-12 
 +gyldigtil    : 2022-01-12 
 +sted         : Kristiansand 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Rune Selseng 
 +dato         : 2018-12-12 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/anders_frode_sorlie_963104_2018-12-12_2022-01-12_kristiansand_2018-12-12.txt · Sist endret: 2020/07/08 10:58 av Rune Selseng