soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:annu_shah_900429_2019-05-28_2022-06-28_tss_oslo_2019-05-28

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:annu_shah_900429_2019-05-28_2022-06-28_tss_oslo_2019-05-28 [2019/05/28 11:38] (nåværende versjon)
Gudmund Hernæs Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Annu Shah 
 +ressursnummer: 900429 
 +gyldigfra    : 2019-05-28 
 +gyldigtil    : 2022-06-28 
 +sted         : TSS Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Gudmund Hernæs 
 +dato         : 2019-05-28 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/annu_shah_900429_2019-05-28_2022-06-28_tss_oslo_2019-05-28.txt · Sist endret: 2019/05/28 11:38 av Gudmund Hernæs