soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:arild_olufsen_972152_2020-09-21_2023-10-21_drammen_2020-09-21

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:arild_olufsen_972152_2020-09-21_2023-10-21_drammen_2020-09-21 [2020/09/21 11:11] (nåværende versjon)
Eivind Langørgen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Arild Olufsen 
 +ressursnummer: 972152 
 +gyldigfra    : 2020-09-21 
 +gyldigtil    : 2023-10-21 
 +sted         : Drammen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for driftsoperatør - kode 579 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Eivind Langørgen 
 +dato         : 2020-09-21 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/arild_olufsen_972152_2020-09-21_2023-10-21_drammen_2020-09-21.txt · Sist endret: 2020/09/21 11:11 av Eivind Langørgen