soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:bard_ekeberg_nilsen_962835_2020-10-20_2023-11-20_nelaug_st._2020-10-20

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:bard_ekeberg_nilsen_962835_2020-10-20_2023-11-20_nelaug_st._2020-10-20 [2020/10/20 11:30] (nåværende versjon)
Rune Selseng Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Bård Ekeberg Nilsen 
 +ressursnummer: 962835 
 +gyldigfra    : 2020-10-20 
 +gyldigtil    : 2023-11-20 
 +sted         : Nelaug st. 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Rune Selseng 
 +dato         : 2020-10-20 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/bard_ekeberg_nilsen_962835_2020-10-20_2023-11-20_nelaug_st._2020-10-20.txt · Sist endret: 2020/10/20 11:30 av Rune Selseng