soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:bjorn_terje_jullumstro_917317_2019-02-15_2022-02-14_oslo_2019-02-15

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:bjorn_terje_jullumstro_917317_2019-02-15_2022-02-14_oslo_2019-02-15 [2019/02/15 10:13] (nåværende versjon)
Ørn Gaute Fjeld Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Bjørn Terje Jullumstrø 
 +ressursnummer: 917317 
 +gyldigfra    : 2019-02-15 
 +gyldigtil    : 2022-02-14 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Ørn Gaute Fjeld 
 +dato         : 2019-02-15 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/bjorn_terje_jullumstro_917317_2019-02-15_2022-02-14_oslo_2019-02-15.txt · Sist endret: 2019/02/15 10:13 av Ørn Gaute Fjeld