soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:borre_karlsen_970655_2018-11-01_2018-11-22_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:borre_karlsen_970655_2018-11-01_2018-11-22_oslo [2018/12/19 08:24]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:borre_karlsen_970655_2018-11-01_2018-11-22_oslo [2018/12/19 15:03]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 970655 ressursnummer : 970655
 gyldigfra     : 2018-11-01 gyldigfra     : 2018-11-01
-gyldigtil     : 2018-11-22+gyldigtil     : 2020-02-01
 sted          : Oslo sted          : Oslo
 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-17 dato          : 2018-12-17
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/borre_karlsen_970655_2018-11-01_2018-11-22_oslo.txt · Sist endret: 2018/12/19 15:03 av Ingrid Dale Bjørdal