soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:egil_elvestuen_964198_2018-10-22_2019-11-12_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:egil_elvestuen_964198_2018-10-22_2019-11-12_oslo [2018/12/19 11:25]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:egil_elvestuen_964198_2018-10-22_2019-11-12_oslo [2018/12/19 15:05] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 964198 ressursnummer : 964198
 gyldigfra     : 2018-10-22 gyldigfra     : 2018-10-22
-gyldigtil     : 2019-11-12+gyldigtil     : 2020-01-22
 sted          : Oslo sted          : Oslo
 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditører kode 575 emnevalg      : Kompetansedag for togekspeditører kode 575
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-14 dato          : 2018-12-14
 ---- ----
 +
  
  
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/egil_elvestuen_964198_2018-10-22_2019-11-12_oslo.txt · Sist endret: 2018/12/19 15:05 av Ingrid Dale Bjørdal