soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:emma_louise_strom_906558_2020-03-27_2023-04-27_norsk_jernbaneskole_2020-04-16

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:emma_louise_strom_906558_2020-03-27_2023-04-27_norsk_jernbaneskole_2020-04-16 [2020/04/16 11:00] (nåværende versjon)
Daniel Svenmoen Halvorsen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Emma Louise Strøm 
 +ressursnummer: 906558 
 +gyldigfra    : 2020-03-27 
 +gyldigtil    : 2023-04-27 
 +sted         : Norsk Jernbaneskole 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Daniel Svenmoen Halvorsen 
 +dato         : 2020-04-16 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/emma_louise_strom_906558_2020-03-27_2023-04-27_norsk_jernbaneskole_2020-04-16.txt · Sist endret: 2020/04/16 11:00 av Daniel Svenmoen Halvorsen