soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:emma_louise_strom_906558_2020-03-27_2099-12-31_jaren_2020-05-18

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:emma_louise_strom_906558_2020-03-27_2099-12-31_jaren_2020-05-18 [2020/05/18 14:35] (nåværende versjon)
øyvind Bottilsrud Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Emma Louise Strøm 
 +ressursnummer: 906558 
 +gyldigfra    : 2020-03-27 
 +gyldigtil    : 2099-12-31 
 +sted         : Jaren 
 +emnevalg     : Operativ tjenestegjøring (varighet fra registrert dato til 31.12.2099) - kode 576 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : øyvind Bottilsrud 
 +dato         : 2020-05-18 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/emma_louise_strom_906558_2020-03-27_2099-12-31_jaren_2020-05-18.txt · Sist endret: 2020/05/18 14:35 av øyvind Bottilsrud