soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_lien_901016_2018-08-20_2021-09-20_oslo_2020-10-26

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:erik_lien_901016_2018-08-20_2021-09-20_oslo_2020-10-26 [2020/10/26 11:22] (nåværende versjon)
Anders Christopher Meyer Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Erik Lien 
 +ressursnummer: 901016 
 +gyldigfra    : 2018-08-20 
 +gyldigtil    : 2021-09-20 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for driftsoperatør - kode 579 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Anders Christopher Meyer 
 +dato         : 2020-10-26 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/erik_lien_901016_2018-08-20_2021-09-20_oslo_2020-10-26.txt · Sist endret: 2020/10/26 11:22 av Anders Christopher Meyer