soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:finn_hodne_913115_2020-11-24_2023-12-24_bergen_2020-11-24

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:finn_hodne_913115_2020-11-24_2023-12-24_bergen_2020-11-24 [2020/11/24 11:37] (nåværende versjon)
Kai Helge Slåttelia Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Finn Hodne 
 +ressursnummer: 913115 
 +gyldigfra    : 2020-11-24 
 +gyldigtil    : 2023-12-24 
 +sted         : Bergen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Kai Helge Slåttelia 
 +dato         : 2020-11-24 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/finn_hodne_913115_2020-11-24_2023-12-24_bergen_2020-11-24.txt · Sist endret: 2020/11/24 11:37 av Kai Helge Slåttelia