soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:frank_martinsen_901713_2020-09-17_2023-10-17_tss_oslo_2020-09-18

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:frank_martinsen_901713_2020-09-17_2023-10-17_tss_oslo_2020-09-18 [2020/09/18 14:11] (nåværende versjon)
Eiliv Vågslid Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Frank Martinsen 
 +ressursnummer: 901713 
 +gyldigfra    : 2020-09-17 
 +gyldigtil    : 2023-10-17 
 +sted         : TSS Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder med ERTMS (varighet 37 mnd.) - kode 574 
 +resultat     : Ikke bestått 
 +signatur     : Eiliv Vågslid 
 +dato         : 2020-09-18 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/frank_martinsen_901713_2020-09-17_2023-10-17_tss_oslo_2020-09-18.txt · Sist endret: 2020/09/18 14:11 av Eiliv Vågslid