soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:frank_sneve_931200_2019-01-10_2022-02-10_tss_oslo_2019-01-10

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:frank_sneve_931200_2019-01-10_2022-02-10_tss_oslo_2019-01-10 [2019/01/10 17:43] (nåværende versjon)
Gudmund Hernæs Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Frank Sneve 
 +ressursnummer:​ 931200 
 +gyldigfra ​   : 2019-01-10 
 +gyldigtil ​   : 2022-02-10 
 +sted         : TSS Oslo 
 +emnevalg ​    : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat ​    : Bestått 
 +signatur ​    : Gudmund Hernæs 
 +dato         : 2019-01-10 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/frank_sneve_931200_2019-01-10_2022-02-10_tss_oslo_2019-01-10.txt · Sist endret: 2019/01/10 17:43 av Gudmund Hernæs