soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:gry_rogne._970274_2020-09-22_2023-10-22_oslo_2020-09-22

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:gry_rogne._970274_2020-09-22_2023-10-22_oslo_2020-09-22 [2020/09/22 16:41] (nåværende versjon)
Ørn Gaute Fjeld Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Gry Rogne. 
 +ressursnummer: 970274 
 +gyldigfra    : 2020-09-22 
 +gyldigtil    : 2023-10-22 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder med ERTMS (varighet 37 mnd.) - kode 574 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Ørn Gaute Fjeld 
 +dato         : 2020-09-22 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/gry_rogne._970274_2020-09-22_2023-10-22_oslo_2020-09-22.txt · Sist endret: 2020/09/22 16:41 av Ørn Gaute Fjeld