soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:gulleik_olmheim_909822_2020-01-10_2023-02-10_bergen_2020-01-10

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:gulleik_olmheim_909822_2020-01-10_2023-02-10_bergen_2020-01-10 [2020/01/10 11:10] (nåværende versjon)
Kai Helge Slåttelia Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Gulleik Ølmheim 
 +ressursnummer: 909822 
 +gyldigfra    : 2020-01-10 
 +gyldigtil    : 2023-02-10 
 +sted         : Bergen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Kai Helge Slåttelia 
 +dato         : 2020-01-10 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/gulleik_olmheim_909822_2020-01-10_2023-02-10_bergen_2020-01-10.txt · Sist endret: 2020/01/10 11:10 av Kai Helge Slåttelia