soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:guro_bjork_905761_2019-04-09_2022-05-09_jaren_2020-06-22

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:guro_bjork_905761_2019-04-09_2022-05-09_jaren_2020-06-22 [2020/06/22 14:09] (nåværende versjon)
øyvind Bottilsrud Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Guro Bjørk 
 +ressursnummer: 905761 
 +gyldigfra    : 2019-04-09 
 +gyldigtil    : 2022-05-09 
 +sted         : Jaren 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : øyvind Bottilsrud 
 +dato         : 2020-06-22 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/guro_bjork_905761_2019-04-09_2022-05-09_jaren_2020-06-22.txt · Sist endret: 2020/06/22 14:09 av øyvind Bottilsrud