soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:hege_solfrid_overaasen_918330_2020-11-16_2023-12-16_oslo_2020-11-16

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:hege_solfrid_overaasen_918330_2020-11-16_2023-12-16_oslo_2020-11-16 [2020/11/16 15:29] (nåværende versjon)
Ørn Gaute Fjeld Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Hege Solfrid Øveraasen 
 +ressursnummer: 918330 
 +gyldigfra    : 2020-11-16 
 +gyldigtil    : 2023-12-16 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Ørn Gaute Fjeld 
 +dato         : 2020-11-16 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/hege_solfrid_overaasen_918330_2020-11-16_2023-12-16_oslo_2020-11-16.txt · Sist endret: 2020/11/16 15:29 av Ørn Gaute Fjeld