soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ida_bjerke_980502_2020-09-21_2023-10-21_drammen_2020-09-21

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:ida_bjerke_980502_2020-09-21_2023-10-21_drammen_2020-09-21 [2020/09/21 11:25] (nåværende versjon)
Eivind Langørgen Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Ida Bjerke 
 +ressursnummer: 980502 
 +gyldigfra    : 2020-09-21 
 +gyldigtil    : 2023-10-21 
 +sted         : Drammen 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Eivind Langørgen 
 +dato         : 2020-09-21 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/ida_bjerke_980502_2020-09-21_2023-10-21_drammen_2020-09-21.txt · Sist endret: 2020/09/21 11:25 av Eivind Langørgen