soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:johnny_johannessen_965682_2019-01-03_2022-02-03_narvik_2019-01-03

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:johnny_johannessen_965682_2019-01-03_2022-02-03_narvik_2019-01-03 [2019/01/03 14:00] (nåværende versjon)
Benny A. Stokkedal Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Johnny Johannessen 
 +ressursnummer: 965682 
 +gyldigfra    : 2019-01-03 
 +gyldigtil    : 2022-02-03 
 +sted         : Narvik 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togleder (varighet 37 mnd.) - kode 552 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Benny A. Stokkedal 
 +dato         : 2019-01-03 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/johnny_johannessen_965682_2019-01-03_2022-02-03_narvik_2019-01-03.txt · Sist endret: 2019/01/03 14:00 av Benny A. Stokkedal