soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:karen_marie_johansen_966914_2018-09-20_2021-10-20_oslo_2019-03-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:karen_marie_johansen_966914_2018-09-20_2021-10-20_oslo_2019-03-12 [2019/03/12 10:59] (nåværende versjon)
Grete Sparby Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Karen Marie Johansen 
 +ressursnummer: 966914 
 +gyldigfra    : 2018-09-20 
 +gyldigtil    : 2021-10-20 
 +sted         : Oslo 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Grete Sparby 
 +dato         : 2019-03-12 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/karen_marie_johansen_966914_2018-09-20_2021-10-20_oslo_2019-03-12.txt · Sist endret: 2019/03/12 10:59 av Grete Sparby