soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:karl-olav_holtet_958725_2018-12-14_2099-31-12_oslo

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:karl-olav_holtet_958725_2018-12-14_2099-31-12_oslo [2018/12/19 19:21]
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:karl-olav_holtet_958725_2018-12-14_2099-31-12_oslo [2019/01/16 15:12] (nåværende versjon)
Ingrid Dale Bjørdal [Data entry]
Linje 6: Linje 6:
 ressursnummer : 958725 ressursnummer : 958725
 gyldigfra     : 2018-12-14 gyldigfra     : 2018-12-14
-gyldigtil     : 2099-31-12+gyldigtil     : 2099-12-31
 sted          : Oslo sted          : Oslo
 emnevalg      : Operativ tjenestegjøring (varighet fra registrert dato til 31.12.2099) - kode 576 emnevalg      : Operativ tjenestegjøring (varighet fra registrert dato til 31.12.2099) - kode 576
Linje 13: Linje 13:
 dato          : 2018-12-14 dato          : 2018-12-14
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/karl-olav_holtet_958725_2018-12-14_2099-31-12_oslo.1545243713.txt.gz · Sist endret: 2018/12/19 19:21 av Ingrid Dale Bjørdal