soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:kjetil_thorsdalen_913089_2020-11-17_2023-12-17_kristiansand_2020-11-17

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:kjetil_thorsdalen_913089_2020-11-17_2023-12-17_kristiansand_2020-11-17 [2020/11/17 11:31] (nåværende versjon)
Rune Selseng Opprettet av skjemaet lp_tr:skjemaer:skjema3
Linje 1: Linje 1:
 +====== Endre ====== 
 +  
 +---- dataentry ---- 
 +type         : sikkerhetstjeneste 
 +navn         : Kjetil Thorsdalen 
 +ressursnummer: 913089 
 +gyldigfra    : 2020-11-17 
 +gyldigtil    : 2023-12-17 
 +sted         : Kristiansand 
 +emnevalg     : Kontrollprøve for togekspeditør (varighet 37 mnd.) - kode 553 
 +resultat     : Bestått 
 +signatur     : Rune Selseng 
 +dato         : 2020-11-17 
 +----
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/kjetil_thorsdalen_913089_2020-11-17_2023-12-17_kristiansand_2020-11-17.txt · Sist endret: 2020/11/17 11:31 av Rune Selseng