soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Siste revisjon Begge sider neste revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12 [2019/03/12 14:39]
Morten Singsaas feil
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12 [2019/03/20 13:23]
Daniel Raknes [Data entry]
Linje 2: Linje 2:
    
 ---- dataentry ​ ---- ---- dataentry ​ ----
-type_뮚 ​         : sikkerhetstjeneste +type          : sikkerhetstjeneste 
-navn_뮚 ​         : Lars Gunnar Haltbrekken +navn          : Lars Gunnar Haltbrekken 
-ressursnummer_뮚 ​: 900957 +ressursnummer ​: 900957 
-gyldigfra_뮚 ​    : 2019-02-28 +gyldigfra ​    : 2019-02-28 
-gyldigtil_뮚 ​    : 2020-05-28 +gyldigtil ​    : 2020-05-28 
-sted_뮚 ​         : Trondheim +sted          : Trondheim 
-emnevalg_뮚s ​    :  +emnevalg ​     ​Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 
-resultat_뮚 ​     : Bestått +resultat ​     : Bestått 
-signatur_뮚 ​     : Morten Singsaas +signatur ​     : Morten Singsaas 
-dato_뮚 ​         : 2019-03-12+dato          : 2019-03-12
 ---- ----
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12.txt · Sist endret: 2019/03/20 13:23 av Daniel Raknes