soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12 [2019/03/12 14:39]
Morten Singsaas feil
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12 [2019/03/20 13:23] (nåværende versjon)
Daniel Raknes [Data entry]
Linje 2: Linje 2:
    
 ---- dataentry ​ ---- ---- dataentry ​ ----
-type_뮚 ​         : sikkerhetstjeneste +type          : sikkerhetstjeneste 
-navn_뮚 ​         : Lars Gunnar Haltbrekken +navn          : Lars Gunnar Haltbrekken 
-ressursnummer_뮚 ​: 900957 +ressursnummer ​: 900957 
-gyldigfra_뮚 ​    : 2019-02-28 +gyldigfra ​    : 2019-02-28 
-gyldigtil_뮚 ​    : 2020-05-28 +gyldigtil ​    : 2020-05-28 
-sted_뮚 ​         : Trondheim +sted          : Trondheim 
-emnevalg_뮚s ​    :  +emnevalg ​     ​Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 
-resultat_뮚 ​     : Bestått +resultat ​     : Bestått 
-signatur_뮚 ​     : Morten Singsaas +signatur ​     : Morten Singsaas 
-dato_뮚 ​         : 2019-03-12+dato          : 2019-03-12
 ---- ----
 +
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12.1552397988.txt.gz · Sist endret: 2019/03/12 14:39 av Morten Singsaas