soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12 [2019/03/12 14:39]
Morten Singsaas feil
soknader:sikkerhetstjeneste:soknader:lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12 [2019/03/20 13:23] (nåværende versjon)
Daniel Raknes [Data entry]
Linje 2: Linje 2:
    
 ---- dataentry  ---- ---- dataentry  ----
-type_뮚          : sikkerhetstjeneste +type          : sikkerhetstjeneste 
-navn_뮚          : Lars Gunnar Haltbrekken +navn          : Lars Gunnar Haltbrekken 
-ressursnummer_뮚 : 900957 +ressursnummer : 900957 
-gyldigfra_뮚     : 2019-02-28 +gyldigfra     : 2019-02-28 
-gyldigtil_뮚     : 2020-05-28 +gyldigtil     : 2020-05-28 
-sted_뮚          : Trondheim +sted          : Trondheim 
-emnevalg_뮚s     :  +emnevalg      Kompetansedag for togekspeditør og driftsoperatør (varighet 15 mnd.) - kode 575 
-resultat_뮚      : Bestått +resultat      : Bestått 
-signatur_뮚      : Morten Singsaas +signatur      : Morten Singsaas 
-dato_뮚          : 2019-03-12+dato          : 2019-03-12
 ---- ----
 +
 +
  
soknader/sikkerhetstjeneste/soknader/lars_gunnar_haltbrekken_900957_2019-02-28_2020-05-28_trondheim_2019-03-12.1552397988.txt.gz · Sist endret: 2019/03/12 14:39 av Morten Singsaas